Repetities

Het Christelijk Mannenkoor Asaf Dedemsvaart is een actief en gezellig koor, dat ondanks de gezellige en vriendschappelijke sfeer, streeft naar een hoge mate van kwaliteit. Het koor stelt zich ten doel de zang te beoefenen tot eer van God en ter bemoediging van anderen. Momenteel heeft het mannenkoor 80 leden.

De koorleden zijn niet alleen uit Dedemsvaart (Ov) afkomstig maar ze komen ook uit de omringende plaatsen om wekelijks de zang te beoefenen…

Zingende mensen…

Tevreden mensen…

Blijde mensen…

Dát is wat ons koor probeert uit te dragen…


Repetitieavond

Kom gerust eens langs op onze wekelijkse repetitieavond om de sfeer bij Asaf te proeven…

Ons zingen wijst u de weg in het GKC te Dedemsvaart.
Wij zien uit naar uw komst…

Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd van 20.00 – 22.00 uur.
Welkom in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum, gebouw ‘De Antenne’, Wilhelminastraat 3 te Dedemsvaart.

Repertoire Asaf 

Hoewel het mannenkoor een Christelijk koor is, omvat het repertoire voor de optredens een gevarieerde medley van liederen. Er wordt – uit het repertoire van een honderdtal liederen – een keuze gemaakt die bij het optreden van dat moment geschikt zijn.

Er worden zowel Nederlands, alsook Engels en Duitstalige liederen ten gehore gebracht.
De intentie is – om al zingend het Evangelie te verkondigen…

Overzicht van ons repertoire

Klassieke mannenkoorstukken
Gewijde muziek
Kerstliederen – Kerstoratorium – Passie en Paasliederen
Opera melodieën
Vaderlandse liederen
Populaire melodieën

Wilt u Asaf beluisteren op een CD? Klik hier voor meer…