LP en CD opname

Voor u als bezoeker…
Onze nieuwe site onder WordPress is in de lucht sinds oktober 2017 en wordt nog steeds aangevuld. Wij wensen u veel leesplezier…

Onze historie over de uitgebrachte langspeelplaten…

In 1967 werd onze eerste lp-opname een feit onder leiding van de heer Jan Zwanepol in de Nederlandse Hervormde kerk te Dedemsvaart. Er zijn in het bestaan van Asaf een flink aantal langspeelplaten (vanaf het jaar 1967) cassettes en cd’s uitgebracht. Dit alles onder leiding van wijlen dirigent Jan Zwanepol.

KLIK HIER (in wording) om het fotoalbum van de uitgegeven langspeelplaten Asaf te bekijken.
Op onze Facebookpagina Chr. Mannenkoor Asaf wordt zo nu en dan ook iets uitgelicht. Mis het niet!

1967 – lp “Zingt geestelijke liederen”
Opname 23/24 juni in de Hervormde Kerk aan de Hoofdvaart te Dedemsvaart.
De heer Willem Hendrik Zwart aan het orgel, algehele leiding de heer Jan Zwanepol.
Uitgegeven onder het nummer 110999Y bij Drukkerij Broer Zwolle.
Opnametechniek: Wim Verschoor.
Foto: Henk Terwal.
Aantal koorleden: 58

De bovenste opname staat beschreven in het oudste notulenboek onder het jaar 1967, laatste bladzijde.

1969 – lp “Breng Mij D ’Aloude tijding”

1970 – lp “Wij hebben een Woord voor de wereld”

1972 – lp “Hem zij de Glorie”

1974 – lp “Al wat leeft Heer, zal U prijzen”

1976 – lp “Da’s Heren Huis van Vreugde Druise”

1953 – 1978 – lp “Heer onze Heer” Jubileumplaat
Jubileumplaat van het Christelijk Mannenkoor “Asaf” te Dedemsvaart o.l.v. Jan Zwanepol m.m.v. Piet Heutink, bariton en Frans van Tilburg, orgel. Uitgeverij: by Mirasound, PB 10 Wijhe (Ov), Holland. Langspeelplaat stereo SGP 6170. Opname: Gé Voskuilen en Jan Q. Zwart. Hoes: Cees Landstra gvn.

Foto: opname van het jubileumconcert “25 jaar ASAF” op 6 november 1978 in de Gereformeerde kerk aan de Langewijk te Dedemsvaart.

1978 – lp “Er is een land van louter licht”

1980 – lp “Zeg het aan al die mensen: Zoek eerst het Koninkrijk van God”

1953 – 1988 – lp “God blijft voor u zorgen” Jubileumplaat
Jubileumplaat van het Christelijk Mannenkoor “Asaf” te Dedemsvaart o.l.v. Jan Zwanepol m.m.v. Frans van Tilburg, organist. Opnameplaats: Grote kerk te Hasselt. Langspeelplaat stereo S.T.B 220.210. Productie: STB Studio Laren. Techniek: Frits Baan. Persing: Philips-Phonogram. Samenstelling: Arie Maurits.

Foto: opname van het jubileumconcert “35 jaar ASAF” op 6 november 1988 in de Gereformeerde kerk aan de Langewijk te Dedemsvaart.

 

Dan breekt het tijdperk aan van een cd-opname… 

1999 – “Ik zing van Hem”
In 1999 is er een cd-opname gemaakt in de N.H. Andreaskerk te Hattem, in samenwerking met de Ned. Chr. Bond voor Blinden en Slechtzienden, ter gelegenheid van hun 75 jarig bestaan. Dit is onze voorlaatste cd en behoort bij het archief Asaf.

Medewerkers: Chr. Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart. Orkest: Rensink Concort. Luthine Postuma, sopraan. Johan Bredewout, vleugel. Johan W. Pots, orgel. Wim Eichelsheim – dwarsfluit. De algehele leiding berustte bij de heer Jan Zwanepol, die ook de liederen voor deze cd heeft bewerkt.

Een aantal liederen van de cd:
Van de Chr. Bond voor Blinden en Slechtzienden: Psalm 100 – Belijdenis – Dicht bij het hart van God – Lichtstad met uw paarlen poorten – Wat zal de wereld mooi zijn – Staand’ op de beloften – Vader, vol van vrees en schaamte.

Helaas is het niet meer mogelijk om de cd “Ik zing van Hem” bij ons te bestellen maar wel via STH Records.

2013 – “Kom tot het Feest” – Informatie over onze laatste cd “Kom tot het Feest” KLIK HIER