Historie

Op de pagina ‘Over ons’ werd de oprichtingsvergadering van het mannenkoor vermeld, 27 oktober 1953. Een initiatief van drie heren uit Dedemsvaart die in de oprichting voor Chr. Mannenkoor Asaf een belangrijke rol hebben gespeeld. Na een ledenwerving begon het koor met 26 namen op de ledenlijst. Aan ieder lid werd toen een inleggeld gevraagd van fl. 1,00 en de wekelijkse contributie bedroeg fl. 0,30. De eerste dirigent was de heer J. Zwart uit Coevorden. 

Het mannenkoor kreeg de naam: ASAF. De naam ‘Asaf’ komt uit: 2 Kronieken 7:5 t/m 83 en betekent: ‘Tempelzangers’. Hierin staat ook geschreven dat de zangers uit de familie Asaf (Asafieten) op hun post konden blijven. Ook diverse Psalmen zijn gedicht door Asaf. Het is een heel passende naam, ook voor in de tijd van nu.

Hoe verging het de Asafieten nadien…

Een enthousiaste penningmeester, met behulp van vele koorleden, timmerde in die tijd behoorlijk aan de weg met spectaculaire (koek, krentenbrood, droge worst) acties.

Dit timmeren aan de weg is nog steeds actueel bij de Asafieten; sinds het jaar 2010 wordt er een grote geraniumactie begin mei gehouden (het begon met circa 6000 planten en liep op tot ruim 9000 prachtgeraniums van Firma Onderdijk in 2019), zo ook een rolladeverkoop tegen de kerstdagen. (Leveranciers: Slagerij Dirksen en vanaf het jaar 2017 Slagerij Beukeveld.)

Tot het jaar 2000 moest je het als koor en dirigent o.a. hebben van mond op mond reclame, per telefoon of persoonlijke bezoekjes. Nu gaat het merendeels digitaal, maar de flyers blijven ook in beeld. De eerste foto van Asaf dateert uit 1956; de koorleden en dirigent J. Zwart waren vertegenwoordigt bij een zangconcours in Ermelo en behaalde zowaar de eerste prijs in de vierde afdeling!

Afspraken voor de kooroptredens in de regio verliepen via de persoonlijke contacten van de dirigent en natuurlijk ook met KCZB Regio Oost. Een optreden werd, net zoals in de huidige tijd, bekend gemaakt op pamfletten. De koorleden, ook buiten Dedemsvaart, verzorgden de plaatsing van de pamfletten met verve. Toen kwam er ook al veel publiek naar de optredens van ASAF, vele mediarecensies zijn in ons archief bewaard gebleven!

Radio en tv-optredens voor de EO en NCRV zijn ons ten deel gevallen. Een foto uit 1983 getuigt hiervan; Asaf werkt mee aan de NCRV televisieopname “U zij de Glorie”.

Zo zijn er ook verschillende lp’s en cd’s gemaakt. Die opnames waren later te zien en te beluisteren via de programma’s: Nederland zingt – Muzikale fruitmand – U zij de Glorie. De laatste cd, ter gelegenheid van ons 60 jaar jubileum onder de titel Kom tot het Feest en onder de algehele leiding van Peter Bos, werd in het jaar 2012 opgenomen en uitgegeven in het jaar 2013. Lees meer over deze CD

Lp en cd opname vanaf 1967… 

Dat er vertrouwen is tussen koor en dirigent blijkt uit de opname van de eerste lp op 23 en 24 juni 1967 in de Hervormde Kerk te Dedemsvaart. Helaas was het Gereformeerd Kerkgebouw aan de Langewijk op die data niet beschikbaar. Links is de originele foto die ook op de eerste lp te pronken staat.

Hoe verliep nu zo’n opname voor een lp? Lees mee in het verhaal van één van onze koorleden uit het jaar 2007…

… “Wij voelden ons als koor de koning te rijk en natuurlijk trots dat wij een zwarte plaat gingen maken. Dit duurde, zover ik het me nog herinner, bijna de hele dag (notitie webmaster; het waren twee dagen). Dat was best vermoeiend, omdat dit nou niet direct een alledaagse bezigheid was. Op de preekstoel prijkten twee grootte lampen, een rode en een groene. Als de rode lamp brandde moest je muisstil zijn voor de opname. Als de groene lamp brandde was dit het sein om een adempauze in te lassen”…

… “Er moest overigens vaak overnieuw worden gezongen; dan was de uitspraak niet goed en de organist had ook wel eens last van muzikale noten die hun eigen leven gingen leidden. De dirigent, de heer Jan Zwanepol, kon hierbij afslanken! Die liep van het koor naar de geluidswagen en weer terug als hij na het beluisteren van het gezongen lied nog wanklanken hoorde. Dan konden we het lied helemaal opnieuw zingen”. Hoe het met de vervolgopnamen tot andere langspeelplaten is verlopen…?

Klik hier voor de details langspeelplaten vanaf 1967 tot en met het jaar 1988. Totaal werden bij het mannenkoor Asaf Dedemsvaart, o.l.v. de heer Jan Zwanepol, tien langspeelplaten uitgebracht.

Dirigenten – 1953 tot heden

Na de heer J. Zwart uit Coevorden kwam de heer Jan Zwanepol uit Kampen in beeld. In het archief valt te lezen: “Op 17 april 1966 belooft de nieuwe dirigent Jan Zwanepol uit Kampen de nog overgebleven 20 koorleden met hart en ziel te ondersteunen en zo de belangen van ons koor weer omhoog te werken, en zowaar, dat lukt! Er worden met het nodige enthousiasme acties op touw gezet en ieder koorlid zoekt een liefhebber voor de koorzang. In korte tijd groeit het koor uit tot circa 60 leden in 1967. Dit resulteerde in de eerste lp van Asaf, opgenomen in de NH kerk te Dedemsvaart met als organist Willem Hendrik Zwart” onder leiding van de heer Jan Zwanepol. Hij was Asaf’s dirigent van 1966 tot het jaar 2010, het jaar waarin hij overleden is.

In april 2010 nam de heer Peter Bos uit Dronten het dirigeerstokje over tot het jaar 2022. In verband met de corona-pandemie (2020-2022) werd er in een aantal periodes niet gerepeteerd. Dat betekende ook dat in het jaar 2021 niet op passende wijze van dirigent Peter Bos afscheid genomen kon worden. Begin februari nam Jorrit Woudt uit Enschede het dirigeerstokje over, een nieuw tijdperk voor de Asafieten.

Organisten – 1953 tot heden

Het is niet zo een twee drie te achterhalen in de bewaard gebleven archieven of er vanaf het begin van de oprichting een vaste organist in dienst was bij het koor. Wel vanaf het jaar 1971, toen was koorlid Martin Bulthuis, naast vaste organist, ook de tweede dirigent. In 1986 kwam Johan W. Pots uit Stadskanaal in beeld als vaste organist en 2e dirigent. Jan en Johan, een aan elkaar gewaagde begeleiding, hebben ons koor vele genoeglijke uren bezorgd, zo ook de luisteraars. Ook Johan moest noodgedwongen door ziekte in 2009, afscheid nemen van ons koor als vaste begeleider en tweede dirigent. Ruth Pos kwam in beeld, maar later werd ons mannenkoor steeds meer ondersteunt door verschillende musici. Lees meer>>>

Concertreizen vanaf het jaar 1961…

Uit het archief van Asaf…

Met ingang van 1961 wordt de contributie verhoogd en bedraagt dan 50 cent per week. Dit had ook te maken met een verhoogde contributie wat Asaf moet afdragen aan de Koorzang en Oratoriumvereniging. Maar dit mag de pret niet drukken, om van de eerste gezellige jubileumavond met de dames, een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken gezien de kosten (fl. 78,00) die dit met zich meebrengt. Vergeet ook de zaalhuur niet: fl. 8,00 per repetitie!

Als klapper voor de contributieverhoging was ook de concertreis in dit jaar niet uit te vlakken! De busreis in 1961 die naar Davos in Zwitserland wordt gemaakt om in het Ned. Sanatorium aldaar op te treden.

Met een gedeelte uit de kas en door ieder koorlid fl. 21,25 te laten betalen, kon de totale rekening van fl. 1.794,64 worden betaald.

De geplande concertreis naar Davos in Zwitserland vroeg vele voorbereidingen van het bestuur, bestaande uit de heren:

  1. Schout (voorzitter) – G. Kleine (secretaris) – G. Boven (penningmeester) – D. Tibben (muziekbibliothecaris). Verschillende gesprekken zijn vooraf gegaan aan de reis en natuurlijk werd er flink gebabbeld met de busonderneming “Meinderink” uit Lemelerveld over de prijs. Deze was alleszins “zeer schappelijk” te noemen!

Hoe kwam men ertoe om deze concertreis naar Zwitserland te ondernemen? Een koorlid van Asaf verbleef in die tijd in het sanatorium en op verzoek van hem en in overleg met de leiding van het sanatorium (een dochter van de firma Meinderink werkte daar ook), werden er de nodige voorbereidingen getroffen om met het gehele koor op concertreis te gaan. Zo is het allemaal begonnen…

Van het een komt het ander en eindelijk was het zover, Asaf vertrok naar Davos! Tijdens deze concertreis is door de secretaris: de heer J. Klein een prachtig reisverslag gemaakt.

Sommige (oud)koorleden (en het webarchief) hebben dit nog in hun bezit en kunnen daar ‘nu’ heerlijk van nagenieten. Op de foto de bus van de firma Meinderink, de heren hadden een ingeplande pauze in de plaats Konstanz te Zwitserland.

Klik hier om meer te lezen over de tweede (2015) en de derde (2018) concertreis van Asaf.

Asaf op de digitale snelweg…

In oktober 2000 begaf Asaf zich voor het eerst ‘heel voorzichtig’ op de digitale snelweg met een eenvoudige homepage op het Word Wide Web, verzorgt door de heer Hans Niezink. In februari 2005 werd deze geoptimaliseerd i.v.m. de overname door de huidige webmaster en koorlid Piet Poortman. Je moet met de tijd mee gaan, dus begin 2010 een vernieuwing en de site onder gebracht bij een andere webhosting. De laatste update hiervan in het jubileumjaar 2013 – 60 jaar ASAF.  Het donkerblauwe logo met het kroontje, zoals vermeld op de banner van de tweede website, werd door koorlid Balt ontworpen en prijkt ook nu nog, op de koormappen van de Asafieten (behalve de oprichtingsdatum en het jaartal).

 


Jubileumconcerten

In ieder 5 jarig jubileum gaf Asaf vanaf de start in 1953 een bijzonder concert in Dedemsvaart (het voor of najaar). In de achterliggende jaren is dit verschoven naar het hedendaagse, jaarlijkse kerstconcert. Alleen tijdens de jubileumconcerten wordt het concert gehouden rond de geboortedatum van Asaf. Lees meer>>>

Koorkostuums toen tot heden…

Tja, een pas opgericht koor had niet zoveel geld in kas, hoe kwam je nu voor een optreden aan een zwart kostuum? Nou, daar had het bestuur dit voor bedacht: “heb je nog een zwart gestreept trouwpak in de kast of zijn er mensen in het bejaardentehuis die er niets meer mee doen, gebruik het”. Op de foto, reis Davos, kun je de heren zien met die zogeheten billentikkers. Lees meer>>>

 

Voor u als bezoeker…
Neem regelmatig een kijkje op de pagina Historie
Onze nieuwe site onder WordPress is in de lucht sinds oktober 2017 en wordt nog steeds aangevuld. Wij wensen u veel leesplezier…